Dây điện chịu nhiệt Amiang 2mm2

787,000

  • Quy Cách: 4mm2, 1mm2, 6mm2,  8mm2, 10mm2, 16mm2, 1.5mm2, 2mm2, 2.5mm2, 3.0m2