Kẹp IPC

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Kẹp IPC là gì?

Cung cấp kẹp nối cáp IPC
Cung cấp kẹp nối cáp IPC
 • Kẹp IPC ( Kẹp đấu cáp cách điện ) được sử dụng trong mạng lưới truyền tải điện thay thế cho kẹp quai truyền thống.
 • Kẹp nối cáp giúp kết nối từ dây chính – dây chính, dây chính – dây phụ, tạo điểm kết nối rẽ nhánh cho cáp điện. Được sử dụng phổ biến nhiều vào truyền tải điện từ mạng lưới truyền tải xuống mạng lưới điện phân phối.
 • Kẹp cáp được chia làm các loại sau:
  • Kẹp nối rẽ nhánh
  • Kẹp nối song song

Lựa chọn kẹp IPC như thế nào?

Khi lựa chọn sản phẩm kẹp nối cáp cần lưu ý các thông số sau:

 • Kẹp chịu mức truyền tải ( cao áp, trung áp, hạ áp)
 • Số bu lông ( 1 bu lông, 2 bu lông)
 • Tiết diện dây chính
 • Tiết diện dây phụ

Liên hệ: 093.11.64.620

Bảng giá: 

Quy cách Số bulon Giá
Kẹp IPC 25-95 1 bulon nhỏ đồng 13,000
Kẹp IPC 25-95 1 bulon nhỏ sắt 10,000
Kẹp 25-95 1bulon lớn đồng 18,000
Kẹp IPC 25-95 1 bulon lớn sắt 14,000
Kẹp IPC 120-120 1 bulon lớn đồng 20,000
Kẹp IPC 95-95 2 bulon đồng 23,000
Kẹp 95-95 2 bulon sắt 17,000
Kẹp 120-120 2 bulon đồng 25,000
Kẹp 150-150 2 bulon đồng 32,000
Kẹp cáp IPC 240-240 2 bulon đồng 70,000

Bảng quy cách: 

Loại Kẹp  Dây chính (mm2) Dây rẽ (mm2) Bulon Bề dày cách điện cáp (mm)
KẸP hạ thế IPC 16-95 16-95 4-16 1xM8 <=3
IPC 35-95 16-95 6-35 1xM8 <=3
IPC 70-95 35-95 6-70 1xM10 <=3
IPC 95-95 25-95 6-95 2XM8 <=3
IPC 120-120 25-120 6-120 2XM8 <=3
IPC 150-185 50-185 6-150 2XM8 <=3
IPC 150-240 95-240 50-150 2xM10 <=3
IPC 300-300 50-300 50-300 2xM10 <=3
KẸP trung thế IPC 70-95 35-95 35-70 2xM10 3-7
IPC 95-120 70-120 25-95 2xM10 3-7
IPC 120-120 16-120 16-120 2xM10 3-7
IPC 185-185 70-185 70-185 2xM10 3-7
IPC 70-300 70-300 25-70 2xM10 3-7
IPC 150-240 70-240 25-150 2xM10 3-7
IPC 300-300 95-300 95-300 2xM10 3-7
IPC 95-95 50-95 50-95 2xM10 7-12
IPC 70-120 95-120 50-70 2xM10 7-12
IPC 95-185 120-185 70-95 2xM10 7-12
IPC 95-300 120-300 70-95 2xM10 7-12
IPC 120-300 185-300 95-120 2xM10 7-12
IPC 300-300 95-300 95-300 2xM10 7-12

Xem thêm sản phẩm dây điện chịu nhiệt amiang

Hướng dẫn sử dụng kẹp cáp

Cách sử dụng kẹp cáp
Cách sử dụng kẹp cáp

Ưu điểm của đầu kẹp cáp

 • Kết nối chắc chắn, hạn chế rủi ro dây dẫn
 • Kiểm soát lực đầu vặn xoắn vào bu lông
 • Chống ăn mòn và chịu được sự thay đổi thời tiết

Tìm nguồn cung cấp phụ kiện kết nối cáp

Hiện tại Daxinco chuyên cung cấp các dòng đầu kẹp cáp IPC, kẹp nối, kẹp rã nhánh, trung thế, cao thế, hạ thế v.v…