Mẫu Đèn LED Công Trình

CHẤT LƯỢNG - TIÊU CHUẨN

  • Tiêu chuẩn ISSQQ, TCVN 8781:2015 (IEC 62031:2014), CQC, CCC, CE.
  • Kiểm duyệt Trung tâm 3 ( Quatest 3).
  • Tiêu chuẩn EN61347-1:2015, EB61347-2-13:2014+A1:2017, EN55015:2013+A1:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61547:2009, EN50581:2012.
  • Tiêu chuẩn EN61347-2-13:2014, EN61347-2-13:2014/A1:201, EN61347-1:2015, EN62384:2006, EN 62384:2006/A1:2009, EN 60598-1:2015.
  • Tiêu chuẩn GB17625-1-2012, GB/T17743-2007, GB19510-1-2009, GB19510-14-2009, IEC60598-1:2014, IEC 61347-1:2015, IEC 61347-2-13:2014, IEC 61347-2-13:2014/AMD-:2016

Hồ sơ năng lực - Daxinco