Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Dây điện chịu nhiệt 2.5mm - Dây điện amiang Dây điện chịu nhiệt Amiang 2.5mm2

1 x 715,000

715,000
715,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 715,000
Thuế VAT 71,500
Tổng 786,500