Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Dây rút nhựa 4x150 trắng Daxinco - dây lạc nhựa 1 Dây rút nhựa 4x150 trắng Daxinco (100 bịch)

1 x 430,000

430,000
430,000
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 430,000
Thuế VAT 43,000
Tổng 473,000