Quạt hút tủ điện tròn 160x150mm 0.25A 220v AC CNDF

Số lượng lớn xin liên hệ: 093.116.4620