Quạt hút tủ điện tròn 160x150mm 0.25A 220v AC CNDF

171,000