Quạt hút tủ điện 200x200mm 0.45A 220v AC CNDF

340,000