Quạt hút tủ điện 150x150mm 0.25A 220v AC CNDF

190,000