Quạt hút tủ điện 120x120mm 0.14A 220v AC CNDF

Số lượng lớn xin liên hệ: 093.116.4620