Quạt hút tủ điện 120x120mm 0.14A 220v AC CNDF

82,000