Kẹp IPC song song (1 bulong – 2 bulong)

Liên Hệ 093.11.64.620 để nhận báo giá 

Chuyên cung cấp sỉ các loại kẹp cáp – kẹp răng – kẹp xuyên – ghíp nối 

Quy cách Số bulon Giá
Kẹp IPC 25-95 1 bulon nhỏ đồng 13,000
Kẹp IPC 25-95 1 bulon nhỏ sắt 10,000
Kẹp IPC 25-95 1bulon lớn đồng 18,000
Kẹp IPC 25-95 1 bulon lớn sắt 14,000
Kẹp IPC 120-120 1 bulon lớn đồng 20,000
Kẹp IPC 95-95 2 bulon đồng 23,000
Kẹp IPC 95-95 2 bulon sắt 17,000
Kẹp IPC 120-120 2 bulon đồng 25,000
Kẹp IPC 150-150 2 bulon đồng 32,000
Kẹp IPC 240-240 2 bulon đồng 70,000