Đèn đường led Philips BRP390 – BRP391 – BRP392 – BRP393

Công suất nhỏ: 36W – 41W – 46W – 48W – 52W – 57W – 63W – 67W – 70W – 80W – 88W – 96W – 100W

Công suất trung: 104W – 113W – 121W – 130W – 150W

Công suất lớn: 158W – 166W – 174W – 183W – 192W – 200W – 208W

Mua số lượng lớn xin liên hệ: 093.116.4620