Dây rút nhựa 8×400 trắng Daxinco (10 bịch)

254,000

Số lượng lớn xin liên hệ: 093.11.64.620