Đèn kho lạnh

Bố trí chiếu sáng cho kho lạnh Ánh sáng đèn trên trần là quan trọng nhất, là nguồn sáng chính cho khu vực nhà kho lạnh. Tuy nhiên, trường hợp hàng hóa kho quá nhiều, dẫn đến che khuất 1 số nguồn sáng trên trần kho. Sử dụng đèn chiếu sáng kho lạnh bổ sung … Đọc tiếp Đèn kho lạnh